Makul siyasi çözümcü Kürtler

 Şark ıslahat planını Türkçü İslamcı nesil barbarlar aracılığıyla güncelleyen TC sistemine karşı yeni modern Hoybun deklarasyonu beklerken “adlarını ancak PKK karşıtı açıklamalarda bulabildğimiz” altı tane olduğu iddia edilen Kürt partisi,  savaşın sonlandırılması talebiyle bir toplantı gerçekleştiriyor. Toplantının sonucunda PKK'yi kayıtsız şartsız şiddeti bırakmaya davet eden bir çağrı yayınlanıyor. Eğer toplantı katılımcıları cahil değilse TC sisteminin Kürdistan'da askeri çözümle Kürt ve Kürdistan meselesini sonlandırması planının parçası haline geldiklerini de bilince çıkarırlar. Zira sonuç bildirgesinde sözünü ettikleri siyasi çözümün A’sını bile bilmiyorlar ya da bildikleri halde Kürt topraklarını yeniden ilhak eden kirliliğin birer lekesi olmuşlardır. Kürdistan meselesinin siyasi çözümü için PKK lideri ve PKK siyasi temsiliyeti yıllardır Türk devletiyle bir süreç yürütüyordu. Bu sürecin kansız yürümesi için birçok Kürt yurtseverini duygusal bağlamda sarsaracak garip teorilere bile sarıldı. Adına self determinasyon dedikleri şeyi bin tane kavramla allayıp pulladı ki sorunun çözümü, şiddetin sonlandırılması için kolaylıklar oluşsun. Ama PKK temsiliyetinin taviz vermediği birkaç konu vardı. Kürdistan’da askeri, yargısal varlığının kademeli olarak azaltılması dahil birçok konu ilkeseldi. Yargısal varlık derken Abdullah Öcalan’ın 1925 kanunlarıyla yargılanıp mahkum edilmesi dahil binlerce Kürt siyasetçinin, Kürt militanının özgürlüğünü de kapsıyor. Bu vahşet sürecinde Kürtlerin PKK'den beklentisi “flu teorilere gerek yok, net şekilde Kürdistan’da bize ait olanı, bize hak olanı talep edin”şeklindedir. Türkiye demokrasisi, Türkiye halkları kaçağına düşmeden...
     PKK cephesine böyle bakarken sürekli PKK’yi Kürdistancı olmamakla suçlayan diğer gruplar ne yapıyor? Nasıl bir siyasi çözüm öneriyorlar? Tek kelimeyle fiyasko...
Kürdistan meselesinde siyasi çözümün ilk şartı türk devletinin asker ve polis varlığının kademeli azaltılması, Kürdistan adının Kürtçe adların üzerindeki yasakların sonlandırılmasıdır. Kürdistan adıyla siyasi parti, dernek, vakıf, sosyal kuruluş ilan etme üzerindeki anayasal baskının sonlandırılması talebinden söz ediyorum. Sözünü ettiğim toplantıda ne denmiş? PKK'ye Hendekleri acilen kapatması çağrısı yapılmış, Türk devletine de yıkımdan zarar görmüş ailelere yardım önerilmiş. Bunu devlet zaten yapıyor. Üstelik dilekçelerle terörden ötürü zarar görmüş ailelere destek adı altında. Yani altı parti,  türk devletinin Kürdistan'da yarattığı yıkımda orada bulunan her asker polisi suçlamamış, o asker polisin tüm şiddete dayalı çözümünü savunmuş denektir bu. Başka izahı yok. Güney Kürdistan siyasi çözümü, İrlanda çözümü,İspanya çözümü irdelendiğinde görülecektir ki mağdur ulusların ilk talepleri şiddetin bir numaralı gerekçesi olan işgalin askeri varlığının kademeli azaltılmasıdır. Hoybun deklarasyonu beklerken Anadolu bilmem ne lokalinin basın açıklaması gibi bir metin çıkmış ortaya. Bu rezaleti hala savunuyorlar da...
Siyasi çözüm yol haritası
1. Soruna sebebiyet veren askeri ve güvenlik mekanizmalarının Kürdistan’daki varlığının azaltılmasına dair yasal güvenceler ve güven veren adımların talebi... (Bu talep ezilen taraftan gelir,federasyon istiyorum deyip bunu talep etmemek cehalet değil sahtekarlıktır.)
2. Yine şiddeti Kürdistan'da besleyen Türk hukuk sisteminin, yargı sisteminin sonuçları itibarıyla yarattığı mağduriyetin  etkilerinin azalması için anayasal güvence talep edilir. (Otonomi isteyen Kürt tarafı eğer binlerce Kürt siyasi tutsağın salıverilmesini talep etmiyorsa PKK sonrası oluşabilecek manzarada mezarlarda altın diş arayan soyguncu kimliklidir, demek.)
3. Kürdistan'da şiddeti besleyen Türklüğe dair tüm eğitim öğretim materyallerinin tasfiyesi de bir taleptir. (Bunu talep etmemek Kürt kültür milliyetçiliğinin çıkmaZıdır.)
4. Kürdistan'da “insanlığa karşı suç” teşkil edecek eylemlerin araştırılması da bir taleptir, bu talepte PKK'nin tarihsel eylemi içinde suç teşkil eden tekil ya da çoğul suçlar da dahildir.


Kürdistan'da savaşın sonlandırılması adıyla bir toplantı yapılıp bunlar talep edilmiyorsa önerilen yol siyasi çözüm yolu değil, Master planının askeri çözümcü karakterinin Kürt ayağı yolu denebilir. Bu açıdan fiyasko toplantı. MGK’nin makul Kürt olayı...

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Batı Kürdistan, BBC yorum, haber analiz

BAAS’ın gerçekte yaptıkları; Operasyonel “Türk gazeteci” timlerinin yansıttıkları

Kürdistan sınırında çok merkezli iki hançer kasaba: Til Hamis ve Til Brak