Uluslararası Sömürge: Kürdistan (özcesi)

Sykes Picot Uluslararası Sömürge Kürdistan: 16 Mayıs 1916 tarihinde İngiltere-Fransa arasında imzalanan gizli gündemi olan bir anlaşmadır. Bu anlaşmayla her ne kadar Osmanlının geniş toprakları pay edilse de  Kürdistan toprakları Türk-Fars-Arap egemenlere bırakılmıştır. Lozan ise bu anlaşmanın yeni durum değerlendirmesinin sonucudur... Bugünkü sınırlara yakın bir "Ortadoğu " haritası çizilmiştir. Bu haritayla Batılı güçler bölgede kendilerine "yanlanan" diğer egemen devletleri de hizaya getirmek istemişlerdir. Her ne kadar Sovyet devrimi ve Genç Kemalist devrimin ittifakıyla bu anlaşma Türkler ve Ruslar için tutmadıysa da bugünkü Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak gibi ülkelerin sınırlarını belirledi. Başur Ulusal devrimi, Rojava devrimi, Kuzey Kürdistan Kürt Mücadelesi ise bu anlaşmanın tayin ettiği egemen Arap, Türk ve Fars güçlere karşı Kürt coğrafyasını asıl sahiplerine iadesi meselesinin özetidir. Arada Arap-Türk ve Fars egemenleri içerisinde iktidar mücadeleleri olmuşsa da değişmeyen tek şey Kürtlerin “Anayurtlarına” yönelik işgalci bakıştır. Eğer Kürt ulusal birliği sağlanırsa uzun vadede Sykes Picot’un ruhuna el fatiha denebilir. Türk devletinin 1925 tarihli Şark Islahat Planıyla Suriye BAAS rejiminin  Cezire’deki Kürt sorununa dair gizli raporu: “Dersa ‘en muhafazat el-Cezire min el-nawahi el-qawmiyye we el-içtimayye we el-siyassiye” (Cezire Bölgesinin Ulusal ve Sosyal ve Siyasal Özeliklerine Dair İnceleme) ise sömürgeciliğin resmi kabulüdür. Irak ve İran’ın da benzer raporları vardır. Bu raporların düzenlenmesinde Batılı güçlerden destek alınmıştır. Suriye ve Türk devletinin bu tip raporlarının ortak özelliği “Kürtleri vahşi dağlılar” olarak tanımlamaları, Kürtlerin İsrailliler gibi anayurt özlemleri vs vs vs gibi ifadelerin varlığı… İki rejim de Kürdistan’da Türkleştirme ve Araplaştırma politikası yürütmüştür.
   “Birleşik Arap Cumhuriyeti 28 Eylül 1961 yılında Ürdün, Suudi Arabistan ve Suriye’nin küskün iş çevrelerinin desteklediği Yarbay Abdülkerim Nahalwi’nin darbesi ile yıkıldı. Suriye tarihinde ilk kez Arap Cumhuriyeti ilan edildi. Bu Kürtlerin Suriye içinde  tanınma ve eşitlik taleplerine doğası gereği büyük bir darbe indirdi. Kürtler “Cezire’nin Arap karakterini korumaya” ve “Kürt tehdidiyle mücadele etmeye” çağıran yepyeni bir hareket ile karşı karşıyaydılar. Bunun adı Suriye  BAAS rejimiydi…
   1962 yılında Hükmet tahminen 150 bin Suriye vatandaşı Kürdün yaşadığı El-haseke bölgesinde istisnai bir nüfus sayımı yapıp, bölgede Kürt topraklarının Arapların eline geçişine olanak tanıyan bir dizi toprak reformu gerçekleştirdi.” (Suriye ve Kürtler  III Mahmut Balpetek, 2012)

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Batı Kürdistan, BBC yorum, haber analiz

Derik'ten Kürdistan'a bakan en güze yüz

Kâhta'dan Madagaskar'a Osman Sebrî